Hukum tajwid surat Al Insyirah ayat 1-8 lengkap beserta tafsirnya

Assalaamu'alaikum, pada kesempatan yang mulia ini admin akan membagikan artikel tentang ilmu tajwid per kata yakni analisa hukum tajwid surat Al Insyirah ayat 1-8 lengkap beserta tafsirnya.

Tajwidaily | Surah Asy-Syarḥ (bahasa Arab: الشّرح, artinya 'Pelapangan'), juga disebut sebagai Surah Alam Nasyrah dan Al-Insyirah, adalah surah ke-94 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Terkait dengan apa yang dibahas, panjang, dan penempatannya dalam al-Qur'an, surah ini sering dipasangkan dengan Surah Ad-Duha, dan diyakini diwahyukan sesudah surah Ad-Duha.

Tajwid surat Al Insyirah
Tajwid surat Al Insyirah

Isi kandungan surat Al Insyirah

Pokok bahasan Asy-Syarh tampaknya merupakan kelanjutan dari jaminan dan dorongan yang diberikan pada Surah Ad-Duha dan sangat mirip sehingga kedua surah ini tampaknya diturunkan pada periode yang hampir sama dalam kondisi yang serupa.

Surah ini memuat nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Islam Muhammad, yakni diberikan sifat kesabaran (berlapang dada), beban-beban diringankan, serta derajatnya diangkat.

Surah ini juga memuat ayat yang diulang: "sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan", serta menjadi salah satu ayat yang sering dikutip oleh para pekerja keras, bahwa semua kesulitan yang dihadapi Muhammad atau umat-umatnya akan dibalas dua kali lipat (atau lebih).

Pembahasan ini dipublikasikan bertujuan untuk membantu umat Islam mempermudah dalam memahami hukum tajwid secara benar. Adapun prakteknya, setiap muslim dianjurkan untuk tetap belajar kepada seorang guru secara langsung.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dianjurkan selalu istiqomah membaca Al-Quran karena ini adalah ibadah yang berpahala.

Sebelum mempelajari hukum tajwid surat At Tin ayat 1-8 mari kita baca teks arab, latin serta terjemahannya dibawah ini.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَـكَ صَدْرَكَ 

a lam nasyroh laka shodrok

"Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?," (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 1).

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ 

wa wadho'naa 'angka wizrok

"dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu," (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 2).

الَّذِيْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ 

allaziii angqodho zhohrok

"yang memberatkan punggungmu," (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 3).

وَرَفَعْنَا لَـكَ ذِكْرَكَ 

wa rofa'naa laka zikrok

"dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu." (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 4).

فَاِ نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 

fa inna ma'al-'usri yusroo

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan," (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5).

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 

inna ma'al-'usri yusroo

"sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6).

فَاِ ذَا فَرَغْتَ فَا نْصَبْ 

fa izaa faroghta fangshob

"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)," (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 7).

وَاِ لٰى رَبِّكَ فَا رْغَبْ

wa ilaa robbika farghob

"dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 8).

Tajwid surat Al Insyirah ayat 1-3
Tajwid surat Al Insyirah ayat 1-3

Tawid surat Al Insyirah ayat 1

Idzhar syafawi

اَلَمْ نَشْرَحْ 

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab Mim sukun menghadapi huruf Nun. Cara membaca idzhar syafawi yaitu huruf mim sukun dibaca dengan jelas (tidak dengung).
 2. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.

لَـكَ صَدْرَك

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Qolqolah sughra, sebab huruf qolqolah yaitu Dal sukun asli.
 2. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.

Tawid surat Al Insyirah ayat 2

Ikhfa ab'ad

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi'i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah. Panjangnya adalah 1 alif (dua harakat).
 2. Ikhfa Ab'ad (paling jauh), sebab nun mati menghadapi huruf Kaf. Cara membaca Ikhfa Ab'ad yaitu huruf nun mati atau tanwin apabila menghadapi huruf Kaf atau Qaf, menghasilkan bunyi "NG". Pada waktu mengucapkan Ikhfa Ab'ad, bacaan Ikhfa'nya lebih lama dari Ghunnahnya.
 3. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.

Tawid surat Al Insyirah ayat 3

Mad jaiz munfasil

الَّذِيْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad jaiz munfashil, sebab mad ashli (mad thabi'i), yaitu huruf Ya mati setelah kasrah menghadapi huruf hamzah pada lain kata. Panjangnya antara 2-5 harakat.
 2. Ikhfa Ab'ad (paling jauh), sebab nun mati menghadapi huruf Qaf.
 3. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.
Tajwid surat Al Insyirah ayat 4-6
Tajwid surat Al Insyirah ayat 4-6

Tawid surat Al Insyirah ayat 4

Hukum bacaan Ra

وَرَفَعْنَا لَـكَ ذِكْرَكَ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.
 2. Mad thabi'i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah.

Tawid surat Al Insyirah ayat 5

Ghunnah

فَاِ نَّ  

Ghunnah, sebab huruf Nun ditasydid. Cara membacanya huruf nun dibaca dengan dengung ditahan antara 2-3 harakat.

Alif lam qomariyah

مَعَ الْعُسْرِ  

Alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf 'Ain, cirinya ada tanda sukun.

Mad iwad

يُسْرًا 

Mad iwad ('iwadl ), sebab huruf alif tanwin fathah lalu bacaannya waqaf (berhenti). Panjangnya adalah 1 alif atau dua harakat.

Tawid surat Al Insyirah ayat 6

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf Nun ditasydid.
 2. Alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf 'Ain.
 3. Mad iwad ('iwadl ), sebab huruf alif tanwin fathah lalu bacaannya waqaf (berhenti).
Tajwid surat Al Insyirah ayat 7-8
Tajwid surat Al Insyirah ayat 7-8

Tawid surat Al Insyirah ayat 7

Qolqolah kubra

فَاِ ذَا فَرَغْتَ فَا نْصَبْ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi'i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah.
 2. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.
 3. Ikhfa Ausath (pertengahan), sebab Nun sukun menghadapi huruf Shad. Cara membacanya adalah bacaan ikhfa dan ghunnahnya sama atau sedang.
 4. Qolqolah kubra (bila waqaf), sebab huruf qolqolah yaitu Ba sukun asli lalu bacaannya diwaqafkan (berhenti).

Tawid surat Al Insyirah ayat 8

Mad asli

وَاِ لٰى رَبِّكَ فَا رْغَبْ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad ashli (mad thabi'i), sebab fathah berdiri diatas huruf Lam
 2. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.
 3. Qolqolah kubra (bila waqaf), sebab huruf qolqolah yaitu Ba sukun asli lalu bacaannya diwaqafkan (berhenti).

Tafsir surat Al Insyirah ayat 1-8

Tafsir lengkap Kemenag

1. (1) Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad dan menyelamatkannya dari ketidaktahuan tentang syariat. Nabi juga dirisaukan akibat kebodohan dan keras kepala kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti kebenaran, sedang Nabi saw selalu mencari jalan untuk melepaskan mereka dari lembah kebodohan, sehingga ia menemui jalan untuk itu dan menyelamatkan mereka dari kehancuran yang sedang mereka alami.

Maksud dari ayat ini adalah Allah telah membersihkan jiwa Nabi saw dari segala macam perasaan cemas, sehingga dia tidak gelisah, susah, dan gusar. Nabi juga dijadikan selalu tenang dan percaya akan pertolongan dan bantuan Allah kepadanya. Nabi juga yakin bahwa Dia yang menugasinya sebagai rasul, sekali-kali tidak akan membantu musuh-musuhnya.

2. (2-3) Dalam ayat-ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa Dia berkenan meringankan beban yang dipikulkan kepada Nabi Muhammad dalam menunaikan penyebaran risalah-Nya. Dengan demikian, dengan mudah Nabi dapat menyampaikannya kepada manusia, dan dengan jiwa yang tenteram menghadapi tantangan musuh-musuhnya walaupun kadang-kadang tantangan itu berbahaya.

Setelah Muhammad diangkat menjadi rasul, maka beliau mulai melaksanakan tugas menyampaikan agama Allah kepada orang-orang Quraisy. Karena timbul reaksi yang kuat dari mereka, beliau menyiarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, beliau merasakan sangat berat melakukan tugas itu. Dengan masuk Islamnya beberapa orang pembesar Quraisy seperti Umar bin Kha¯¯±b, Hamzah, dan lain-lain, Rasulullah merasa ringan melaksanakan tugasnya. Hal ini ditambah lagi dengan datangnya perintah Allah untuk menyiarkan agama Islam dengan terang-terangan dan adanya jaminan Allah untuk menolong beliau,

(4) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad, meninggikan kedudukan dan memperbesar pengaruhnya. Apakah ada kedudukan yang lebih mulia dari kedudukan nubuwwah (kenabian) yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Apakah ada yang lebih utama dari tersebarnya ke seluruh dunia pengikut-pengikut yang setia yang patuh menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya.

Mereka melakukan yang demikian itu karena yakin bahwa dalam menjalankan perintah-perintahnya itu terdapat keuntungan yang besar, sedang mendurhakainya adalah kerugian besar. Apakah ada sebutan yang lebih mulia dan dapat membanggakan hati daripada menyebut namanya bersama nama Allah Yang Maha Pengasih, sebagai tanda kesempurnaan insani? Sebutan mana lagi yang lebih mulia daripada sebutan yang dijadikan tanda pengakuan kerasulannya dan pengakuan tersebut dijadikan syarat seseorang menjadi penghuni surga.

Selain dari itu, Nabi saw telah membebaskan umat manusia dari perbudakan, kebodohan, dan kerusakan pikiran, serta membawa manusia kembali kepada fitrah yang menjamin kebebasan berpikir dan berkehendak. Dengan demikian, manusia dapat menemukan yang hak dan mengetahui siapakah sebenarnya yang harus disembah. Mereka kemudian bersatu dalam keimanan dan beribadah kepada Allah Yang Maha Esa, sesudah mereka berbeda-beda dalam penyembuhan mereka. Beliaulah yang menyingkirkan awan-awan kegelapan dari mereka, serta menerangi jalan yang harus ditempuh untuk menuju kepada kejayaan dan kebahagiaan.

5. (5) Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesempitan, terdapat kelapangan, dan di dalam setiap kekurangan sarana untuk mencapai suatu keinginan, terdapat pula jalan keluar. Namun demikian, dalam usaha untuk meraih sesuatu itu harus tetap berpegang pada kesabaran dan tawakal kepada Allah. Ini adalah sifat Nabi saw, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya, ketika beliau terdesak menghadapi tantangan kaumnya.

Walaupun demikian, beliau tidak pernah gelisah dan tidak pula mengubah tujuan, tetapi beliau bersabar menghadapi kejahatan kaumnya dan terus menjalankan dakwah sambil berserah diri dengan tawakal kepada Allah dan mengharap pahala daripada-Nya. Begitulah keadaan Nabi saw sejak permulaan dakwahnya. Pada akhirnya, Allah memberikan kepadanya pendukung-pendukung yang mencintai beliau sepenuh hati dan bertekad untuk menjaga diri pribadi beliau dan agama yang dibawanya. Mereka yakin bahwa hidup mereka tidak akan sempurna kecuali dengan menghancurleburkan segala sendi kemusyrikan dan kekufuran. Lalu mereka bersedia menebus pahala dan nikmat yang disediakan di sisi Allah bagi orang-orang yang berjihad pada jalan-Nya dengan jiwa, harta, dan semua yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka sanggup menghancurkan kubu-kubu pertahanan raja-raja Persi dan Romawi.

Ayat tersebut seakan-akan menyatakan bahwa bila keadaan telah terlalu gawat, maka dengan sendirinya kita ingin keluar dengan selamat dari kesusahan tersebut dengan melalui segala jalan yang dapat ditempuh, sambil bertawakal kepada Allah. Dengan demikian, kemenangan bisa tercapai walau bagaimanapun hebatnya rintangan dan cobaan yang dihadapi.

Dengan ini pula, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa keadaannya akan berubah dari miskin menjadi kaya, dari tidak mempunyai teman sampai mempunyai saudara yang banyak dan dari kebencian kaumnya kepada kecintaan yang tidak ada taranya.

6. (6) Ayat ini adalah ulangan ayat sebelumnya untuk menguatkan arti yang terkandung dalam ayat yang terdahulu. Bila kesulitan itu dihadapi dengan tekad yang sungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk melepaskan diri darinya, tekun dan sabar serta tidak mengeluh atas kelambatan datangnya kemudahan, pasti kemudahan itu akan tiba.

7. (7) Sesudah menyatakan nikmat-nikmat-Nya kepada Nabi Muhammad dan janji-Nya akan menyelamatkan beliau dari bahaya-bahaya yang menimpa, Allah memerintahkan kepadanya agar menyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan tekun beramal saleh sambil bertawakal kepada-Nya. Bila telah selesai mengerjakan suatu amal perbuatan, maka hendaklah beliau mengerjakan amal perbuatan lainnya. Sebab, dalam keadaan terus beramal, beliau akan menemui ketenangan jiwa dan kelapangan hati. Ayat ini menganjurkan agar Nabi saw tetap rajin dan terus-menerus tekun beramal.

8. (8) Dalam ayat ini, Allah menegaskan agar Nabi Muhammad tidak mengharapkan pahala dari hasil amal perbuatannya, akan tetapi hanya menuntut keridaan Allah semata. Karena Dia-lah sebenarnya yang dituju dalam amal ibadah dan pada-Nyalah tempat merendahkan diri.

Demikianlah analisa hukum tajwid surat Al Insyirah ayat 1-8 beserta tafsirnya, silahkan share semoga bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, aamiin.